Religieus

Religieuze vieringen en de verering van onze Lieve Vrouw ter Linde 

Religieuze vieringen en de verering van onze Lieve Vrouw ter Linde blijven onderdeel uitmaken van de activiteiten in de Kruisherenkapel. Stichting Kapelgemeenschap Ter Linde draagt behoedzaam zorg voor de organisatie en het geven van inhoud aan verschillende activiteiten, zoals bijeenkomsten rondom spiritualiteit en bezinning. Maar ook aan weekendvieringen, aandacht voor de geestelijke armoede in onze samenleving en echte ontmoeting. De Mariakapel is dagelijks geopend van 09.00 – 17.00 uur.