Stichting Kruisherenkapel

Stichting Kruisherenkapel heeft als doel om de kapel te exploiteren, zo dicht mogelijk aansluitend bij de aard en de historie van het gebouw.

Uitgangspunt van Stichting Kruisherenkapel is, zonder geldelijk gewin, het religieus erfgoed in stand houden.

Leden van het bestuur:

Namens Stichting BrabantZorg: Ad van Boxmeer (voorzitter) en Roger Otto.

Namens de Orde der Kruisheren: Roger Janssen, o.s.c. (penningmeester) en Jan Timmers.

Het secretariaat wordt gevoerd door Jacomien Hermens-Geerts (BrabantZorg)

Het doorgeven van het religieuze gedachtegoed wordt beschermd en uitgevoerd door Stichting Kapelgemeenschap Ter Linde. Zij geeft inhoud aan spiritualiteit en bezinning, ontmoeting en vieringen. Voor meer informatie over de Kapelgemeenschap klik hier