Kruisheren

Kruisheren één met de samenleving

Verbinding maken tussen mensen, dienstbaarheid en gericht zijn op de samenleving, zijn de pijlers van het Kruisherengedachtegoed. Het verhaal van de Kruisheren houdt niet op nu de kapel ook voor andere dan religieuze doeleinden gebruikt wordt. In de geest van openstaan voor de samenleving, is ook de kapel opengesteld en gaat het verhaal door.

Lees verder...

Het verhaal doorgeven is de achterliggende gedachte, nu de Kruisheren in Uden, maar ook wereldwijd, als een teken van de tijd in aantal afnemen. De Kruisheren laten een rijke historie achter op het gebied van cultuur, onderwijs en maatschappij. Het goede werk van de Kruisheren heeft een blijvende stempel gedrukt op Uden en omgeving. Noem het College van het H. Kruis en de namen van bijvoorbeeld: Prior van Mil, Herman Linnenbank, Jan Francino en Jan Coenen en er zal een lichtje gaan branden. Onder de ouderen, maar ook onder de jongeren. Al was het alleen al omdat menig Udenaar les heeft gehad van de Kruisheren en omdat er, uit eerbetoon, straatnamen naar hen vernoemd zijn. 

Maar ook omdat rector Rein Vaanhold nog altijd in het Udense actief is. Rector Vaanhold is er trots op dat de kapel een zinvolle nieuwe bestemming heeft gekregen. “De kapel hoort thuis in de samenleving en de samenleving hoort thuis in de kapel. Wat is er mooier dan zo’n prachtig gebouw door te kunnen geven aan volgende generaties, met als nieuwe bestemming het onderbrengen van respectvolle, inhoudsvolle en stijlvolle bijeenkomsten?”