Kernwaarden

Respectvol, inhoudsvol en stijlvol…

… zijn de kernwaarden van Stichting Kruisherenkapel, in navolging van het gedachtegoed van de Kruisheren. Dit gedachtegoed is meer dan een religieus gedachtegoed. Midden in de samenleving staan, respect voor individu en eigenheid, geven naar behoefte en het stimuleren van ontwikkeling zijn de diepere waarden. Respectvolle, inhoudsvolle en stijlvolle activiteiten vinden dan ook een goede bestemming in de Kruisherenkapel.