Kruisheren

Kruisheren één met de samenleving

Verbinding maken tussen mensen, dienstbaarheid en gericht zijn op de samenleving, zijn de pijlers van het Kruisherengedachtegoed. Het verhaal van de Kruisheren houdt niet op nu de kapel ook voor andere dan religieuze doeleinden gebruikt wordt. In de geest van openstaan voor de samenleving, is ook de kapel opengesteld en gaat het verhaal door.

Lees verder...

Het verhaal doorgeven is de achterliggende gedachte, nu de Kruisheren in Uden, maar ook wereldwijd, als een teken van de tijd in aantal afnemen. De Kruisheren laten een rijke historie achter op het gebied van cultuur, onderwijs en maatschappij. Het goede werk van de Kruisheren heeft een blijvende stempel gedrukt op Uden en omgeving. Noem het College van het H. Kruis en de namen van bijvoorbeeld: Prior van Mil, Herman Linnenbank, Jan Francino en Jan Coenen en er zal een lichtje gaan branden. Onder de ouderen, maar ook onder de jongeren. Al was het alleen al omdat menig Udenaar les heeft gehad van de Kruisheren en omdat er, uit eerbetoon, straatnamen naar hen vernoemd zijn. 

Maar ook omdat rector Rein Vaanhold nog altijd in het Udense actief is. Rector Vaanhold is er trots op dat de kapel een zinvolle nieuwe bestemming heeft gekregen. “De kapel hoort thuis in de samenleving en de samenleving hoort thuis in de kapel. Wat is er mooier dan zo’n prachtig gebouw door te kunnen geven aan volgende generaties, met als nieuwe bestemming het onderbrengen van respectvolle, inhoudsvolle en stijlvolle bijeenkomsten?”

terug

Historie

Achthonderd jaar Orde der Kruisheren

Ruim achthonderd jaar geleden werd de Orde der Kruisheren gesticht. Het is de enige, nog steeds bestaande, middeleeuwse religieuze orde die in de Lage Landen ontstond. De Kruisheren zijn bescheiden in aantal; de orde telt iets meer dan vierhonderd leden. In 1904 werd in Uden de huidige Kruisherenkapel gebouwd.

Lees verder…

Bijna vierhonderd jaar geleden vestigden de Kruisheren zich in Uden en omgeving. Zij konden hier vrij het Katholieke geloof uitdragen dankzij het liberale karakter van Het Land van Ravenstein. In de loop der eeuwen zijn de Kruisheren met Uden vergroeid. Met name in het onderwijs speelden zij een belangrijke rol. Zo werd in 1743 de Latijnsche School gesticht en in 1923 het College van het H. Kruis. In 1975 werd de school gesplitst in Kruisheren Kollege en Rivendell Kollege. Veel Kruisheren waren docent aan deze middelbare school. Deze scholen samen heten tegenwoordig Udens College.

Ook op cultureel en maatschappelijk gebied waren de Kruisheren actief. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij was mensen te helpen nadenken over de tekenen der tijd. Zoals geloof, politiek en economie en de eigen verantwoordelijkheid over het leven. Veel Kruisheren werden wereldwijd als missionarissen uitgezonden. Op hun oude dag keren er regelmatig Kruisheren terug naar Uden. Waar sommigen hun intrek nemen in het tot appartementen omgebouwde voormalig Kruisherenklooster, gelegen naast de Kruisherenkapel.

terug

Stichting Kruisherenkapel

Stichting Kruisherenkapel heeft als doel om de kapel te exploiteren, zo dicht mogelijk aansluitend bij de aard en de historie van het gebouw.

Uitgangspunt van Stichting Kruisherenkapel is, zonder geldelijk gewin, het religieus erfgoed in stand houden.

Leden van het bestuur:

Namens Stichting BrabantZorg: Ad van Boxmeer (voorzitter) en Roger Otto.

Namens de Orde der Kruisheren: Roger Janssen, o.s.c. (penningmeester) en Jan Timmers.

Het secretariaat wordt gevoerd door Jacomien Hermens-Geerts (BrabantZorg)

Het doorgeven van het religieuze gedachtegoed wordt beschermd en uitgevoerd door Stichting Kapelgemeenschap Ter Linde. Zij geeft inhoud aan spiritualiteit en bezinning, ontmoeting en vieringen. Voor meer informatie over de Kapelgemeenschap klik hier

terug

Verschueren Orgel

Uden, Nederland (Noord-Brabant) - Kruisherenkapel - Kapel O.L.V. ter Linde

Gebouwd door: Verschueren Orgelbouw (1950) - opus 208

In de Kruisherenkapel stond tot september 1905 een zeventiende eeuws orgel, dat afkomstig was uit het Kruisherenklooster in Sint Agatha. In 1907 plaatsten de gebroeders Franssen een nieuw orgel in de kerk. Verschueren bouwde in 1948 een nieuw orgel. Het instrument van Franssen, dat door Verschueren in 1934 was vergroot en omgebouwd, werd gesloopt. Onderdelen werden gebruikt voor de bouw van een nieuw orgel in Boxtel-Lennisheuvel. Het nieuwe Kruisherenorgel was in de jaren 1948-1950 gebouwd onder advies van Flor Peeters. Deze Belgische organist verzorgde ook de inspeling op 16 juli 1950.

Lees verder…

Dispositie
Grande Orgue: Bourdon 16', Prestant 8', Gemshoorn 8', Octaaf 4', Blokfluit 4', Octaaf 2', Mixtuur III-IV sterk, Schalmei 8'.
Positif: Nachthoorn 8', Kwintadeen 8', Zingend Prestant 4', Roerfluit 4', Zwegel 2', Cimbel II-III sterk, Kromhoorn 8', Tremulant.
Récit (in zwelkast): Kwintadeen 16', Spitsgamba 8', Vox Caelestis 8', Roerfluit 8', Dwarsfluit 4', Octaaf 2', Sesquialter II sterk, Scherp IV sterk, Dulciaan 16', Trompet Harmonique 8', Hobo 4', Tremulant.
Pedaal: Prestant 16', Subbas 16', Octaafbas 8', Gedektbas 8', Prestantbas 4', Basson 16'.
Koppelingen: Grande Orgue - Positif, Grande Orgue - Récit, Grande Orgue - Récit 4', Positif - Récit, Pedaal - Grande Orgue, Pedaal - Positif, Pedaal - Récit, Pedaal - Récit 4', Superoctaafkoppel Récit 4', Suboctaafkoppel Récit 16'.
Speelhulpen: Vrije combinatie, Deelbare combinatie, 6 vaste combinaties (pp - p - mf - f - ff - tutti), Tongwerken af (groep), Tongwerken af (afzonderlijk), Generaal Crescendo

terug

Kernwaarden

Respectvol, inhoudsvol en stijlvol…

… zijn de kernwaarden van Stichting Kruisherenkapel, in navolging van het gedachtegoed van de Kruisheren. Dit gedachtegoed is meer dan een religieus gedachtegoed. Midden in de samenleving staan, respect voor individu en eigenheid, geven naar behoefte en het stimuleren van ontwikkeling zijn de diepere waarden. Respectvolle, inhoudsvolle en stijlvolle activiteiten vinden dan ook een goede bestemming in de Kruisherenkapel.