Kruisherenkapel Uden is de locatie met allure voor evenementen en bijeenkomsten die ertoe doen

01 februari 2013

Met de aankoop van de Kruisherenkapel door ZorgGoed Brabant blijft een stuk religieus erfgoed en daarbij een rijksmonument voor Uden bewaard. Het is voor Nederland uniek dat een kapel, met als nieuwe bestemming het organiseren en onderbrengen van evenementen, daarnaast nog altijd een plek is voor het houden van religieuze bijeenkomsten. Juist die combinatie maakte de verkoop zo interessant; zowel voor de Kruisheren als voor ZorgGoed Brabant.

Door Marianne Peters

Het is ooit begonnen met een droom. De droom van de Kruisheren om hun kapel door te kunnen geven aan volgende generaties. En dan niet alleen het gebouw, maar ook de betekenis die de kapel altijd gehad heeft in de Udense gemeenschap; een plek van ontmoeting en zingeving, gericht op de maatschappij en openstaand voor een ieder. De Kruisheren klopten aan bij ZorgGoed Brabant met de vraag of zij de kapel en het bijbehorende klooster wilden overnemen. ZorgGoed Brabant heeft, als maatschappelijk ondernemer, afgewogen of de aankoop van de kapel en het klooster iets toe kan voegen aan de woon- en leefkwaliteit van Uden. Met als antwoord:ja! Dit heeft geresulteerd in het ombouwen van het klooster tot appartementen en het renoveren van de kapel tot locatie voor het houden van velerlei respectvolle, inhoudsvolle en stijlvolle evenementen.

“De Kruisheren zochten niet voor niets contact met ZorgGoed Brabant,” zegt bestuurslid Adrie van Osch. “ZorgGoed Brabant bestaat uit BrabantWonen en BrabantZorg. BrabantZorg heeft al lange tijd een band met de Kruisheren. Dit omdat vanuit Sint Jan enkele Kruisheren al zorg ontvingen van BrabantZorg. De missie van BrabantZorg heeft veel raakvlakken met het gedachtegoed van de Kruisheren; midden in de samenleving staan, dienstbaar zijn en het centraal stellen van de mens. Ook BrabantWonen, dat bij ZorgGoed Brabant vertegenwoordigd wordt door bestuurslid Harrie Windmüller, heeft deze waarden hoog in het vaandel. Ook BrabantWonen is actief in de wijken en heeft bovendien veel ervaring met het beheer van monumenten. Als partijen passen we dus prima bij elkaar. ZorgGoed Brabant vindt het belangrijk dat het religieuze karakter van de kapel bewaard blijft. Hetzelfde geldt voor het klooster. Enkele Kruisheren hebben in de nieuwe appartementen hun intrek genomen, maar de woonruimte is ook bestemd voor andere belangstellenden die affiniteit hebben met een spirituele levenswijze.”

Adrie van Osch vindt dat het historische karakter van de kapel de nieuwe bestemming helemaal tot zijn recht laat komen. “Wat is er nu mooier dan het houden van een receptie, concert, beurs of een burgerlijke huwelijksvoltrekking in een ambiance die allure uitstraalt? Doordat de kapel openstaat voor respectvolle, culturele, maatschappelijke en religieuze bijeenkomsten, past dit uitstekend bij het maatschappelijk ondernemen van ZorgGoed Brabant. Ook de onderlinge samenwerking met o.a. de Kruisheren loopt erg goed. Dat is belangrijk.”

ZorgGoed Brabant vindt het spannend om de kapel te gaan exploiteren. Het gebouw is totaal afwijkend van de andere locaties die ZorgGoed Brabant beheert. “Het is een pareltje,” zegt Van Osch. “De bestemming van de kapel is voor ZorgGoed Brabant een unieke en daarbij een mooie uitdaging.

Naast de goede samenwerking met de Kruisheren is het voor ons ook goed te zien dat de kapel door Uden een warm hart wordt toegedragen. In Uden en omgeving zijn veel mensen betrokken bij de Kruisherenkapel, veelal op vrijwillige basis. We weten uit ervaring bij BrabantZorg dat het werk van vrijwilligers onmisbaar is. Zonder hun hulp kunnen we weinig extra’s realiseren. Datzelfde geldt voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de kapel. Zij zijn van grote waarde. Zo blijft de kapel, met een prachtige nieuwe invulling, bestaan voor en door Uden. We zijn er klaar voor!”

terug

Eerdere Columns