Kruisherenkapel klaar voor een verrassende toekomst in stijl

01 februari 2013

Het heeft even geduurd, en het heeft menig Udenaar nieuwsgierig gemaakt. Maar nu is het dan zover; De Kruisherenkapel aan het Lieve Vrouwenplein wordt heropend. Niet alleen is de kapel gerenoveerd; ook de bestemming van de kapel is een andere geworden. Een bestemming waarbij het Kruisherengedachtegoed blijft bewaard.

Door Marianne Peters

Op 22 december wordt de kapel geopend met een viering. Daarmee wordt direct benadrukt dat het religieuze karakter van de kapel niet verdwijnt. In de nieuwe bestemming van de kapel is er, naast vieringen, Mariaverering en de activiteiten van de Stichting Kapelgemeenschap, plaatsgemaakt voor het organiseren van evenementen. Zoals concerten, lezingen, symposia en recepties. Maar ook het voltrekken van burgerlijke huwelijken en het verzorgen van niet-kerkelijke afscheidsvieringen. In navolging van het werk van de Kruisheren staan deze evenementen in het teken van respect, inhoud en stijl. Stichting Kruisherenkapel die de kapel van de Kruisheren heeft aangekocht staat hiervoor garant.

“Als gemeente Uden zijn we er trots op dat dit mooie stuk religieus erfgoed bewaard blijft,” zegt burgemeester Hellegers. “In veel gemeenten kampen religieuze ordes met problemen met herbestemming van hun erfgoed. Veel gemeenten hebben slechts beperkte mogelijkheden om religieus erfgoed te herstellen. Daardoor zie je tegenwoordig al regelmatig leegstand van kerken en kapellen. De Kruisheren in Uden hebben op eigen kracht gezorgd dat hun kapel en het daarbij behorende klooster, een nieuwe bestemming kreeg. Zij hebben geen beroep gedaan op gemeente Uden, maar zelf in ZorgGoed Brabant een partner gevonden die een nieuwe bestemming voor de kapel kon realiseren. Hiermee is voor Uden een historisch monument behouden dat bovendien een maatschappelijke functie heeft gekregen. Dat is een goede ontwikkeling. Het past in de lijn van werken van de Kruisheren dat juist hun kapel opengesteld blijft voor de gemeenschap. De Kruisheren zijn altijd maatschappijgericht en sociaal bewogen geweest. Decennia lang hebben zij zich ingezet voor de Udense gemeenschap en omstreken. De Kruisheren zijn in de loop der geschiedenis vergroeid met Uden. Zij boden middels opleidingen en activiteiten kansen en mogelijkheden aan jongeren om zich te ontplooien en ontwikkelen. Het College van het H. Kruis is daar een goed voorbeeld van. De Kruisheren wonen en werken al meer dan vierhonderd jaar in Uden, daar hoort iets van bewaard te blijven.

Niet alleen Uden heeft een band met de Kruisheren. Ook de Kruisheren voelen een band met ons. Dat blijkt wel uit het feit, dat meerdere Kruisheren, die wereldwijd werden uitgezonden, nu op hun oude dag kiezen voor wonen in het voormalig klooster, dat tot appartementen is omgebouwd.

Uit het feit dat vieringen van de Kruisheren nog altijd veel bezocht worden, leid ik af dat er in Uden nog steeds behoefte is aan het gedachtegoed van de Kruisheren. Het is nieuw voor Uden dat er een combinatie wordt gemaakt tussen religieus erfgoed en maatschappelijke activiteiten. Ik zie de kapel op cultureel gebied als een waardevolle toevoeging aan wat Uden te bieden heeft. We merken dat met name ouderen blij zijn dat de kapel ook als religieuze ontmoetingsplek bewaard blijft. Hoewel de echte Udenaren er waarschijnlijk wel even aan zullen moeten wennen dat er geen kerkbanken meer staan.”

 

Eerdere columns

terug

Eerdere Columns