Homepage

Een unieke historische locatie voor respectvolle, inhoudsvolle en stijlvolle bijeenkomsten krijgt wellicht een andere eigenaar

Hierbij willen wij u ervan op de hoogte stellen, dat het de intentie is dat de Kruisherenkapel wordt verkocht. Om de continuïteit van de Kruisherenkapel voor de toekomst veilig te stellen, heeft de stichting Kruisherenkapel in samenspraak met BrabantZorg en met de volledige steun van de kruisheren inmiddels een potentiële koper gevonden voor de Kruisherenkapel, die, zodra aan alle voorwaarden is voldaan, ook de exploitatie overneemt. De nieuwe eigenaar houdt het religieuze erfgoed in ere. Met de voorgenomen overdracht slagen wij erin om de kapel te behouden voor bezoeken aan de Mariakapel, erediensten, afscheidsvieringen en andere gelegenheden.

Onderstaand is een en ander uiteengezet.

Namens de Stichting Kruisherenkapel

Ad van Boxmeer, voorzitter

Jan Timmers, bestuurslid